Čo spôsobuje erektilnú dysfunkciu a čo s tým robiť?

Údaje zo štúdie naznačujú, že erektilná dysfunkcia postihuje 18 miliónov mužov vo veku nad 20 rokov v len v USA. Postihuje mužov všetkých vekových kategórií a pôvodu, ale s pribúdajúcim vekom sa vyskytuje čoraz častejšie. Milióny mužov bojujú s týmto problémom, ale šokujúco len zlomok z nich vyhľadá reálnu pomoc. Erektilná dysfunkcia, už len tieto dve slová stačia na to, aby sa každý muž cítil nervózny. Erektilná dysfunkcia je vysoko osobný problém, o ktorom mnohí muži považujú za trápne alebo hanebné hovoriť. Muži, ktorí nevyhľadajú liečbu erektilnej dysfunkcie, majú často pocit, že sú vo svojom utrpení sami, ale nič nemôže byť ďalej od pravdy. Štúdia o starnutí mužov zistila, že až 40 % mužov pociťuje určitý stupeň erektilnej dysfunkcie, keď dosiahnu hranicu 40 rokov, a prevalencia erektilnej dysfunkcie stúpa až na 70 % do veku 70 rokov. Erektilná dysfunkcia je bežná, ale veľa mužov sa nedokáže naučiť ani len základné informácie o tom, čo presne to je, čo to spôsobuje a čo možno urobiť na liečbu a prevenciu. Pokračujte v čítaní, aby ste sa dozvedeli viac o tomto probléme, ktorý trápi milióny mužov po celom svete.

Čo je erektilná dysfunkcia?

Erektilná dysfunkcia je problém, pri ktorom buď nie ste schopní dosiahnuť erekciu, alebo nie ste schopní udržať erekciu potrebnú  na sexuálny styk. Rovnako ako mnoho iných foriem sexuálnej dysfunkcie, erektilná dysfunkcia sa môže líšiť v závažnosti. Pre niektorých mužov s erektilnou dysfunkciou je ťažké alebo nemožné dosiahnuť erekciu, zatiaľ čo iní môžu dosiahnuť erekciu, ale nie sú schopní udržať ju. Erektilná dysfunkcia môže byť problém, ktorý vás postihne leb občas, alebo opakujúci sa dlhodobý problém, ktorý znemožňuje udržanie uspokojivého sexuálneho života. Prečo nie ste schopní dosiahnuť erekciu? Vo vnútri vášho penisu sú dve dlhé, valcovité komory nazývané corpora cavernosa, ktoré obsahujú nespočetné množstvo krvných ciev a tkanív, ako aj jednu hlavnú tepnu v každej komore. Keď sa stanete sexuálne vzrušený, váš nervový systém to signalizuje vášmu penisu. To spúšťa lokálnu reakciu, pri ktorej sa svaly vašich kavernóznych telies uvoľnia, čo umožní krvi prúdiť do vášho penisu. Tento prietok krvi do vášho penisu je nevyhnutný pre zdravú erekciu. Čím viac krvi je schopné prúdiť do vašich kavernóznych telies, tým ľahšie je udržať pevnú erekciu, ktorá vám a vášmu partnerovi umožní mať sex. Erektilná dysfunkcia nastáva, keď krv buď nemôže prúdiť do vášho penisu, alebo neprúdi v dostatočnom množstve na udržanie pevnej erekcie.

Čo spôsobuje erektilnú dysfunkciu?

Rôzne faktory môžu spôsobiť alebo prispieť k erektilnej dysfunkcii, vrátane vášho fyzického zdravia (zdravie vášho penisu, kardiovaskulárne zdravie atď.), vášho duševného zdravia, určitého životného štýlu a dokonca užívania určitých liekov alebo iných látok. Pretože mužské sexuálne vzrušenie je pomerne zložitý proces, môže byť niekedy ťažké identifikovať konkrétnu príčinu problému. Sexuálne vzrušenie začína vo vašom mozgu, ale zahŕňa aj váš nervový systém, svaly a krvné cievy. Môže to byť dokonca ovplyvnené faktormi, ako sú vaše emócie a vaša produkcia niektorých hormónov súvisiacich so sexom. Ak sa objaví problém, ktorý zahŕňa niektorú z týchto vecí, potenciálnym dôsledkom môže byť erektilná dysfunkcia. Vo všeobecnosti možno príčiny erektilnej dysfunkcie rozdeliť do troch hlavných kategórií: fyzické príčiny, psychické príčiny a lieky alebo iné látky. Tu je prehľad každej kategórie, ako aj špecifických problémov, ktoré môžu spôsobiť alebo prispieť k erektilnej dysfunkcii.

Fyzické príčiny erektilnej dysfunkcie

Erektilná dysfunkcia je často spôsobená faktormi fyzického zdravia, vrátane tých, ktoré ovplyvňujú prietok krvi a nervové funkcie. Keďže erekcia je o zdravom prietoku krvi, je bežné, že problémy s kardiovaskulárnym zdravím ovplyvňujú vaše sexuálne zdravie a erektilnú funkciu. Bežné fyzické príčiny erektilnej dysfunkcie zahŕňajú srdcové choroby, aterosklerózu (upchaté tepny), vysoký cholesterol a hypertenziu alebo vysoký krvný tlak. Všetky tieto problémy môžu ovplyvniť vaše kardiovaskulárne zdravie a potenciálne obmedziť prietok krvi do vášho penisu. Iné formy vaskulárnych ochorení môžu tiež znížiť prietok krvi a sťažiť rozvoj alebo udržanie erekcie. Existuje tiež súvislosť medzi žalúdočnými problémami a erektilnou dysfunkciou. Ďalšou častou fyzickou príčinou erektilnej dysfunkcie je diabetes typu 2, ktorý môže poškodiť vaše tepny a nervový systém. To môže znížiť prietok krvi do vášho penisu a ovplyvniť vašu schopnosť cítiť fyzické pocity, a to aj vo vašom penise a okolitom tkanive. Obezita a metabolický syndróm môžu spôsobiť zmeny krvného tlaku, zloženia tela a cholesterolu, čo môže viesť k erektilnej dysfunkcii. Ochorenia, ktoré poškodzujú váš nervový systém, môžu tiež spôsobiť alebo prispieť k erektilnej dysfunkcii. Patria sem roztrúsená skleróza, ako aj lokálne poranenia nervov okolo penisu, miechy a panvy spôsobené chirurgickým zákrokom, radiačnou terapiou alebo náhodným poškodením. Napokon, určité faktory životného štýlu, ktoré ovplyvňujú vaše fyzické zdravie, môžu mať tiež vplyv na riziko vzniku erektilnej dysfunkcie. Napríklad návyky ako fajčenie môžu zvýšiť riziko vzniku erektilnej dysfunkcie tým, že fajčenie môže poškodiť váš kardiovaskulárny systém. Nadmerná konzumácia alkoholu je tiež spojená s vyšším rizikom sexuálnej dysfunkcie, vrátane erektilnej dysfunkcie. Erektilná dysfunkcia môže byť spôsobená aj nadmerným sledovaním pornografie, s čím je spojená aj nadmerná masturbácia. O vplyve masturbácie na erektilnú dysfunkciu sa dočítate v našom článku ,,Môže masturbácia spôsobiť erketilnú dysfunkciu?”

Psychologické príčiny erektilnej dysfunkcie

V mnohých prípadoch má erektilná dysfunkcia korene v psychických problémoch, najmä u mužov do 40 rokov. Pretože sexuálne vzrušenie začína v mozgu, psychologické problémy môžu byť významným faktorom prispievajúcim k erektilnej dysfunkcii. Niekoľko problémov duševného zdravia môže mať vplyv na vašu erekciu, libido a celkové sexuálne zdravie, vrátane bežných problémov, ako je depresia a úzkosť. Niekedy sú tieto problémy duševného zdravia špecifické pre sex. Napríklad u mnohých mužov sa vyvinie forma úzkosti nazývaná úzkosť zo sexuálnej výkonnosti, ktorá môže spôsobiť extrémnu nervozitu, ktorá sa vyskytuje pred alebo počas sexu. Iní môžu pociťovať pocity viny zo sexu alebo obavy zo zapojenia sa do určitých druhov sexuálnej aktivity. Okrem depresie a úzkosti môže byť hlavným faktorom erektilnej dysfunkcie aj stres. Keď je stres závažný alebo chronický, môže interferovať s vaším mozgom, ktorý vysiela signály, aby umožnil prekrvenie vášho penisu, čo vám sťaží získať a udržať dostatočne pevnú erekciu potrebnú na sex. Aj keď môže byť niekedy ťažké určiť konkrétnu príčinu vašej erektilnej dysfunkcie, vždy to stojí za námahu. Ak sa erektilná dysfunkcia nelieči, môže prispieť k zhoršeniu stresu a úzkosti, ako aj k nízkej sebaúcte, vzťahovým problémom a zníženej kvalite života. O týchto príčinách sme diskutovali viac v našom úplnom sprievodcovi psychologickými príčinami erektilnej dysfunkcie.

Lieky a látky, ktoré môžu spôsobiť erektilnú dysfunkciu

Okrem fyzických a psychických príčin je erektilná dysfunkcia príležitostne spôsobená aj niektorými liekmi a látkami. Mnoho bežných liekov môže ovplyvniť váš cievny a nervový systém, čo môže spôsobiť erektilnú dysfunkciu ako vedľajší účinok. Iné môžu ovplyvniť váš mozog a sťažiť vzrušenie alebo sexuálnu stimuláciu. Keď je erektilná dysfunkcia spôsobená liekom alebo inou látkou, môže sa označovať ako erektilná dysfunkcia vyvolaná liekmi alebo impotencia spôsobená liekmi.

Medzi bežné lieky, ktoré môžu spôsobiť alebo prispieť k erektilnej dysfunkcii, patria:

  • Lieky na vysoký krvný tlak. Niektoré lieky na krvný tlak, vrátane diuretík a beta-blokátorov, môžu spôsobiť alebo prispieť k erektilnej dysfunkcii. Iné lieky používané na liečbu vysokého krvného tlaku môžu interagovať s inhibítormi PDE5 používanými na liečbu erektilnej dysfunkcie.
  • Antidepresíva. Veľa široko používaných antidepresív, vrátane selektívnych inhibítorov spätného vychytávania serotonínu, môže spôsobiť sexuálne vedľajšie účinky, vrátane zníženého libida, ťažkostí s dosiahnutím orgazmu a erektilnej dysfunkcie.
  • Antiandrogény. Niektoré antiandrogény (lieky, ktoré znižujú produkciu mužských pohlavných hormónov) môžu spôsobiť erektilnú dysfunkciu. Tieto lieky sa často používajú na liečbu rakoviny prostaty a určitých androgén-dependentných zdravotných stavov.
  • Antihistaminiká. Niekoľko antihistaminík používaných na liečbu alergií je spojených s erektilnou dysfunkciou.
  • Sedatíva na predpis. Niektoré sedatíva na predpis používané na liečbu úzkosti a ťažkostí so spánkom môžu spôsobiť erektilnú dysfunkciu.
  • Lieky na parkinsonovu chorobu. Erektilná dysfunkcia je známy vedľajší účinok niekoľkých liekov používaných na liečbu a zvládanie symptómov Parkinsonovej choroby.

Okrem bežných liekov môžu erektilnú dysfunkciu buď spôsobiť alebo zhoršiť mnohé nelegálne látky. Patria sem kokaín, amfetamíny a heroín, ako aj iné zakázané látky Existuje tiež spojenie medzi marihuanou a erektilnou dysfunkciou o čom sa môžete dozvedieť viac v našom článku.

Aké možnosti liečby erektilnej dysfunkcie sú k dispozícii?

Riešenie erektilnej dysfunkcie môže byť frustrujúce, najmä ak vám bráni v uspokojujúcom a plnohodnotnom sexuálnom živote. Takmer všetky prípady erektilnej dysfunkcie sa však dajú liečiť. Liečba erektilnej dysfunkcie začína presnou diagnózou. Môžete to dosiahnuť stretnutím s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, online rozhovorom so špecialistom alebo rozhovorom so špecialistom na reprodukčné zdravie mužov, ako je urológ. V závislosti od závažnosti vašej erektilnej dysfunkcie, vašej všeobecnej sexuálnej funkcie a iných faktorov môžete využiť jednu z nasledujúcich možností liečby.

Lieky na erektilnú dysfunkciu

Na liečbu erektilnej dysfunkcie sa používa niekoľko liekov, vrátane perorálnych liekov na erektilnú dysfunkciu, ako je generická Viagra (Sildenafil) , generický Cialis (Tadalafil) a generická Levitra (Vardenafil). Tieto lieky fungujú tak, že zvyšujú prietok krvi do vášho penisu, takže je pre vás jednoduchšie dostať sa k pevnej erekcii a udržať si ju, keď ste sexuálne vzrušený. Väčšina perorálnych liekov proti erektilnej dysfunkcii sa odporúča užívať 30 až 60 minút pred sexom. Viac o týchto liekoch, ich účinkoch a ich používaní sa dozviete v našom sprievodcovi najbežnejšími spôsobmi liečby erektilnej dysfunkcie. Je dôležité si uvedomiť, že lieky na erektilnú dysfunkciu môžu interagovať s inými bežnými liekmi, vrátane niektorých používaných na liečbu hypertenzie a kardiovaskulárnych ochorení. Tieto interakcie sme popísali v našom článku Sildenafil (Viagra) a dusičnany: Prečo sa tieto lieky nemiešajú? Ponúkame a generické výrobky niekoľkých liekov na erektilnú dysfunkciu, ktoré vám môžu pomôcť vyhrať boj nad erektilnou dysfunkciou.

Psychoterapia

Keď je erektilná dysfunkcia spôsobená psychologickým problémom, ako je úzkosť, depresia alebo obavy zo sexu, môže byť prospešná psychoterapia. Na liečbu psychologickej erektilnej dysfunkcii sa používa niekoľko rôznych foriem psychoterapie, vrátane kognitívno-behaviorálnej terapie a sexuálnej terapie. Cieľom terapie je pomôcť vám prekonať pocity, ktoré ovplyvňujú vašu schopnosť mať sex, a vyvinúť systémy na ich kontrolu v budúcnosti. V závislosti od hlavnej príčiny vašej erektilnej dysfunkcii môžete mať prospech z terapie samostatne alebo spolu s užívaním liekov na erektilnú dysfunkciu.

Chirurgický zákrok

Hoci sú invazívne a používajú sa veľmi zriedka, chirurgické možnosti na liečbu erektilnej dysfunkcie existujú. Chirurgia by ani náhodou nemala byť vašou prvou voľbou pri liečbe erektilnej dysfunkcie, najmä ak ste ešte nevyskúšali lieky alebo terapiu. Ak však máte fyzické zranenie alebo problém, ktorý vám spôsobuje erektilnú dysfunkciu, chirurgický zákrok môže byť vašou najlepšou možnosťou liečby. Najbežnejší typ chirurgického zákroku pri erektilnej dysfunkcii je nasadenie tvárneho alebo nafukovacieho penilného implantátu, ktorý vám umožní udržať erekciu dostatočne pevnú na sex. Keď je erektilná dysfunkcia spôsobená venóznym únikom (neschopnosťou udržať krvný tlak v penise), môže sa liečiť korekčnou cievnou chirurgiou. Kvôli nákladom a času na zotavenie spojené s operáciou sa tieto postupy používajú iba vtedy, keď iné možnosti liečby erektilnej dysfunkcie nie sú účinné.

Testosterónová substitučná terapia

Ako starnete, je normálne, že hladina testosterónu postupne klesá. V dôsledku toho mnohí muži začínajú po 30., 40. alebo 50. roku života pociťovať príznaky nízkej hladiny testosterónu, s čím je spojená  slabšia erekcia a znížená úroveň záujmu o sex. Hoci je stále možné dosiahnuť erekciu aj s nízkou hladinou testosterónu, mnohí muži s nízkym testosterónom sa cítia menej sexuálne vzrušení a zaznamenávajú menej často rannú erekciu. Ak máte nízky testosterón a erektilnú dysfunkciu, váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže navrhnúť použitie testosterónovej substitučnej terapie. Táto liečba zahŕňa použitie umelého testosterónu na obnovenie hladín testosterónu do normálneho rozsahu. Testosterónová substitučná terapia môže spôsobiť vedľajšie účinky a nie je pre každého. Ak však máte nízky testosterón a všimnete si, že to ovplyvňuje vašu sexuálnu výkonnosť, môže to byť možnosť, ktorá stojí za zváženie.

Zmeny vo vašich návykoch a životnom štýle

Keď je erektilná dysfunkcia spôsobená faktorom životného štýlu, ako je obmedzené cvičenie, nezdravá strava alebo obezita, zmena vašich návykov a životného štýlu môže pomôcť zlepšiť vašu sexuálnu funkciu a znížiť závažnosť vašej erektilnej dysfunkcie. Návyky, ako je pravidelné cvičenie, konzumácia stravy bohatej na ovocie a zeleninu a veľa zdravého spánku, môžu mať výrazný pozitívny vplyv na vaše sexuálne zdravie. Môže tiež pomôcť prekonanie zlých návykov, napríklad obmedziť konzumáciu alkoholu alebo prestať fajčiť.

Ktorá liečba erektilnej dysfunkcie je najlepšia?

Neexistuje žiadna „najlepšia“ liečba erektilnej dysfunkcie univerzálne platná pre každého. Keďže rôzne faktory môžu spôsobiť alebo prispieť k erektilnej dysfunkcii, je dôležité identifikovať, čo asi môže ovplyvňovať vaše sexuálne zdravie, a potom zvoliť liečbu, ktorá zodpovedá vašim špecifickým symptómom a potrebám. Jedna dôležitá vec, ktorú si treba uvedomiť, je, že mnohé z voľne predajných liekov predávaných i na čerpacích staniciach, v obchodoch so zmiešaným tovarom a online nielenže nefungujú, ale často nie sú bezpečné. Tieto produkty sa často predávajú ako pilulky na „mužnosť“, ktoré dokážu liečiť erektilnú dysfunkciu, zvýšiť sexuálnu výdrž a zlepšiť takmer každý aspekt vašej sexuálnej výkonnosti. Zvyčajne obsahujú zmes bylinných zložiek a majú veľké prehlásenia o svojej účinnosti a výsledkoch. Aj keď nie všetky tieto produkty sú  hneď podvodom, zistilo sa, že mnohé obsahujú neoznačené, nebezpečné zložky, vrátane skrytých farmaceutických zložiek vyrobených v nebezpečných podmienkach. Pred začatím akejkoľvek liečby je dôležité oboznámiť sa s bežnými vedľajšími účinkami liekov na erektilnú dysfunkciu.