Môže marihuana spôsobiť erektilnú dysfunkciu?

V dôsledku obrovského počtu kampaní týkajúcich sa marihuany je marihuana aktuálne legálna v 37 štátoch, v Kolumbii, alebo napr. v Holandsku, pričom celkovo 19 štátov umožňuje rekreačné užívanie marihuany. Marihuana, či už sa používa na lekárske alebo rekreačné účely, je v našej spoločnosti extrémne bežná. V roku 2018 užilo marihuanu v Spojených štátoch viac ako 11 miliónov ľudí, podľa údajov z Národného inštitútu pre zneužívanie drog (NIDA). V Spojených štátoch sa marihuana v lekárskom prostredí často používa na miernenie bolesti. Spoľahlivé zdroje ako Harvard Medical School uvádzajú, že hoci marihuana nie je dostatočne silná na to, aby zmiernila silnú bolesť, je pomerne účinná ako liečba chronickej bolesti, ktorá každoročne postihuje milióny ľudí. Ako väčšina rekreačných drog, aj marihuana má pozitívne účinky a potenciálne vedľajšie účinky. Priame účinky marihuany zahŕňajú úľavu od bolesti, pozmenené fungovanie zmyslov, zmeny vašej nálady a určitý stupeň narušenia myslenia a fungovania. Väčšina z nich je výsledkom delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), ktorý je najvýznamnejšou aktívnou chemikáliou v marihuane. Marihuana je tiež spojená s niektorými sexuálnymi vedľajšími účinkami, vrátane zvýšeného rizika erektilnej dysfunkcie. Vedecké výskumy za týmto spojením sú však zmiešané, niektoré štúdie naznačujú, že marihuana znižuje sexuálnu výkonnosť a iné tvrdia opak. Ak pravidelne užívate marihuanu, či už ako formu lieku alebo rekreačne, je dôležité si uvedomiť, ako môže ovplyvniť vaše sexuálny výkon. Nižšie podrobnejšie preskúmame potenciálne spojenie medzi marihuanou a erektilnou dysfunkciou, ako aj ďalšie účinky marihuany na vašu sexuálnu túžbu a sexuálne správanie vo všeobecnosti.

Vedľajšie účinky fajčenia marihuany

Predtým, než sa dostaneme k detailom vo vzťahu marihuany a sexu, je dôležité rýchlo prejsť si základy toho, ako marihuana reálne ovplyvňuje Vaše telo. Väčšina psychoaktívnych účinkov marihuany, čo znamená účinky, ktoré menia spôsob, akým váš mozog funguje, je spôsobená chemikáliou nazývanou tetrahydrokanabinol alebo THC. Keď užívate marihuanu, THC putuje vaším krvným obehom do mozgu, kde pôsobí na špecifické receptory. Tieto receptory ovplyvňujú niekoľko aspektov vašich myšlienok a nálady, čo spôsobuje stav „povznesenia“, ktoré je spojené s užívaním marihuany. Čas, ktorý je potrebný na to, aby THC ovplyvnilo vašu náladu, sa líši v závislosti od toho, ako konzumujete marihuanu. Pri priamej konzumácii marihuany jedením môže trvať 30 až 60 minút, ale pri fajčení to je takmer okamžitý účinok.

Bežné účinky užívania marihuany zahŕňajú:

  • Pozmenená orientácia v čase
  • Pozmenené zmysly (napríklad schopnosť inak vidieť farby)
  • Zhoršená pamäť, pohyb a myslenie
  • Zmeny vo vašich náladách a pocitoch

Keď sa marihuana konzumuje vo vysokých dávkach, môže tiež prispieť k halucináciám, bludom a psychóze. Hoci marihuana spôsobuje viditeľné účinky len krátkodobo, môže mať aj dlhodobé účinky na určité časti Vášho tela. Výskum naznačuje, že dlhodobé užívanie marihuany je spojené so znížením vašej schopnosti myslieť, vytvárať si spomienky a učiť sa nové funkcie. Marihuana môže tiež ovplyvniť spôsob, akým váš mozog vytvára spojenia. Okrem toho, že marihuana ovplyvňuje Váš mozog, môže mať vplyv aj na Vaše telo. Užívanie marihuany môže spôsobiť podráždenie pľúc, čo môže mať za následok problémy s dýchaním. Môže tiež prispieť k vysokej srdcovej frekvencii, ktorá môže pretrvávať niekoľko hodín po fajčení. Ďalšie fyzické problémy spojené s užívaním marihuany zahŕňajú nevoľnosť, vracanie a u žien existuje vyššie riziko problémov spojených s vývojom dieťaťa počas tehotenstva a po ňom.

Marihuana a sex: Fakty

Takže, čo majú tieto účinky spoločné s marihuanou a sexom? Môže fajčenie spôsobiť erektilnú dysfunkciu? Rovnako ako pri mnohých iných veciach súvisiacich s konzumáciou marihuany, len v súčasnosti sa zisťuje, či frekvencia užívania marihuany súvisí so sexuálnymi problémami. Mnoho užívateľov marihuany uvádza, že po fajčení marihuany alebo konzumácii marihuanových jedál pociťujú väčší záujem o sex. Niektorí tiež uvádzajú, že si viac užívajú sexuálne stretnutia, keď sú v rauši. Iní však hlásia po fajčení marihuany problémy so sexuálnou výkonnosťou, vrátane neschopnosti získať pevnú erekciu. Je dôležité mať na pamäti, že väčšina tvrdení týkajúcich sa sexu či marihuany, o ktorých počujete alebo čítate online, je neoficiálnych. V priebehu desaťročí však niekoľko výskumníkov skúmalo potenciálne účinky marihuany na sex, vrátane možnej súvislosti medzi marihuanou a erektilnou funkciou. Celkovo sú výsledky výskumu o marihuane a sexe zmiešané. Napríklad jedna štúdia publikovaná v roku 2017 v Journal of Sexual Medicine zistila, že marihuana môže korelovať so zvýšením sexuálnej túžby. Štúdia, ktorá použila údaje z prieskumu od viac ako 50 000 mužov a žien, zistila, že užívanie marihuany bolo „nezávisle spojené so zvýšenou frekvenciou sexuálnych stykov“. Štúdia tiež poznamenala, že užívanie marihuany zrejme nezhoršuje sexuálne funkcie u skúmaných mužov a žien. Vedci dospeli k záveru, že hoci zistenia boli upokojujúce, účinky marihuany na sexuálne funkcie „si vyžadujú ďalšie štúdie“. Iný výskum zistil, že užívanie marihuany môže ženám spríjemniť sex. V jednej štúdii z roku 2019, publikovanej v Sexual Medicine, výskumníci zistili, že ženy, ktoré uviedli, že pred sexom užívali marihuanu, zaznamenali zvýšenie sexuálnej túžby, zlepšenie orgazmu a menšiu bolesť.

Môže „tráva“ spôsobiť erektilnú dysfunkciu?

Nie všetky vedecké poznatky o marihuane a sexe sú však pozitívne. Hoci potenciálna súvislosť medzi užívaním marihuany a erektilnou dysfunkciou nie je úplne jasná, niektoré výskumy naznačujú, že marihuana môže mať negatívny vplyv na časti tela zodpovedné za erekciu. Než sa dostaneme ku konkrétnostiam, stručne si vysvetlime, ako erekcia funguje. Zdravá erekcia je do veľkej miery o prietoku krvi. Keď sa cítite vzrušený, krv prúdi do vášho penisu, čo spôsobuje, že erektilné tkanivo sa rozširuje a stáva sa pevnejším. Keď dosiahnete orgazmus a ejakulujete, rovnaký proces nastane opačne, čo spôsobí, že stratíte erekciu a vstúpite do refraktérnej fázy. Niekoľko štúdií zistilo, že užívanie marihuany môže ovplyvniť Váš kardiovaskulárny systém, čo je problém, ktorý môže ovplyvniť prietok krvi do Vášho penisu a erektilnú funkciu. Marihuana obsahuje mnoho rovnakých látok ako tabak, ktoré sa pri fajčení môžu dostať do Vášho tela. Mnohé z týchto látok môžu z dlhodobého hľadiska poškodiť vaše srdce a pľúca, čo môže zvýšiť riziko vzniku kardiovaskulárnych zdravotných problémov. Z krátkodobého hľadiska môže marihuana spôsobiť aj zvýšenie krvného tlaku. Vysoký krvný tlak je spojený s erektilnou dysfunkciou, čo znamená, že po fajčení marihuany môže byť pre vás ťažšie dosiahnuť erekciu. Iný výskum zistil priamu súvislosť medzi užívaním marihuany a problémami so sexuálnymi funkciami, ako je erektilná dysfunkcia. Napríklad v prehľade údajov štúdie z roku 2011 výskumníci uviedli, že marihuana môže stimulovať určité receptory v tkanive penisu, čo potenciálne prispieva k erektilnej dysfunkcii, zatiaľ čo chemické látky z marihuany sú v tele stále aktívne. Ďalšia štúdia, publikovaná v roku 2010, našla súvislosť medzi užívaním marihuany a ťažkosťami pri dosahovaní orgazmu u mužov. Je zaujímavé, že užívanie marihuany bolo tiež spojené so zvýšenou mierou predčasnej ejakulácie u mužov, ktorí sa zúčastnili štúdie.

Ako marihuana ovplyvňuje sex?

Výskum iných sexuálnych účinkov marihuany je momentálne obmedzený, čo znamená, že zatiaľ nemáme veľa údajov o tom, ako tráva ovplyvňuje iné aspekty sexu. Štúdia publikovaná v časopise Journal of Sexual Medicine, v ktorej sa použili údaje od viac ako 200 účastníkov online dotazníka, naznačujú, že väčšina ľudí užívajúcich marihuanu pred sexom má pozitívne alebo neutrálne výsledky. Podľa štúdie 38 % opýtaných uviedlo, že sex bol po užití marihuany príjemnejší, zatiaľ čo len 4,7 % uviedlo, že horší. Účastníci uviedli, že sa po užití marihuany cítili citlivejšie na dotyk, mali silnejšie orgazmy a väčší záujem o sex. Je však potrebné poznamenať, že niektorí účastníci hlásili problémy so sexuálnou výkonnosťou, vrátane ťažkostí s dosiahnutím orgazmu pod vplyvom marihuany.

Liečba erektilnej dysfunkcie a marihuana

V súčasnosti je najúčinnejším spôsobom liečby erektilnej dysfunkcie napr. Sildenafil (aktívna zložka Viagry), Tadalafil (Cialis) alebo Vardenafil (Levitra). Tieto lieky fungujú tak, že zvyšujú prietok krvi do vášho penisu, takže je ľahšie dostať sa k pevnej erekcii a udržať si ju, keď ste sexuálne vzrušený. Môžete si vybrať hneď niekoľko výrobkov z nášho sortimentu určeného na liečbu erektilnej dysfunkcie. Lieky na erektilnú dysfunkciu sú bezpečné a účinné u väčšiny mužov. Rovnako ako iné lieky však môžu spôsobiť liekové interakcie, keď sa užívajú s inými liekmi, rekreačnými drogami a inými látkami. Keďže marihuana je stále neschváleným liekom, výskum jej potenciálnych interakcií so Sildenafilom a inými liekmi na erektilnú dysfunkciu je v súčasnosti obmedzený. Existujú ojedinelé hlásenia o interakcii marihuany so Sildenafilom. Napríklad správa z roku 2006 uvádza, že marihuana môže inhibovať izoenzým cytochróm P450 3A4, ktorý sa podieľa na metabolizme Sildenafilu. Tento účinok na cytochróm P450 3A4 by mohol potenciálne zvýšiť účinky Sildenafilu na kardiovaskulárny systém a prispieť k zvýšenému riziku vedľajších účinkov, ak sa tieto dve látky užívajú spolu.

Marihuana a iné lieky

Marihuana môže tiež spôsobiť interakcie, keď sa používa s inými liekmi, vrátane niekoľkých bežných voľnopredajných liekov a liekov na predpis. Keďže marihuana ovplyvňuje viaceré enzýmy, môže potenciálne ovplyvniť širokú škálu bežných liekov, vrátane liekov používaných na liečbu psychiatrických porúch, ako je schizofrénia, úzkosť a depresia. Môže tiež interagovať s liekmi predpísanými na liečbu určitých alergií, kardiovaskulárnych zdravotných problémov, vírusových infekcií a iných problémov.

Záver: Marihuana a sexuálny život

Spôsobuje „tráva“ erektilnú dysfunkciu? Môže vysoká hladina ovplyvniť vašu erekciu a sexuálne funkcie? Momentálne nemáme všetky odpovede o vplyve marihuany na sexuálne zdravie, ale rýchlo zisťujeme stále viac informácií. Lekárska aj rekreačná marihuana je legálna len krátko a len v niekoľkých vybraných štátoch. Z tohto dôvodu je výskum účinkov marihuany na sexuálnu výkonnosť mužov veľmi obmedzený, pričom je k dispozícii len niekoľko rozsiahlych štúdií, z ktorých možno čerpať údaje. V súčasnosti niektoré štúdie naznačujú, že marihuana môže mať pozitívny vplyv na sexuálne potešenie, zatiaľ čo iné naznačujú, že je spojená s erektilnou dysfunkciou a inými problémami sexuálneho zdravia. Celkovo v súčasnosti nie je k dispozícii dostatok kvalitných vedeckých dôkazov na to, aby sme dali pevný a definitívny záver o tom, či je marihuana dobrá alebo zlá pre Váš sexuálny život. Ak po užití marihuany pocítite erektilnú dysfunkciu, môžete byť schopní zlepšiť svoju sexuálnu funkciu tým, že pred sexom obmedzíte marihuanu, dáte si pauzu od trávy alebo urobíte iné zmeny vo svojich návykoch a každodennom životnom štýle. Máte záujem dozvedieť sa viac o erektilnej dysfunkcii? Náš sprievodca možnosťami liečby erektilnej dysfunkcie sa podrobnejšie zaoberá tým, ako môžete zlepšiť svoju erekciu pre uspokojivejší a príjemnejší sex.