Fajčenie a erektilná dysfunkcia

Ak ste fajčiar a máte problémy v spálni, je dôležité vedieť, že medzi fajčením a erektilnou dysfunkciou existuje určitá súvislosť. Početné štúdie spájajú fajčenie a erektilnú dysfunkciu, najmä kvôli negatívnym účinkom, ktoré môže mať fajčenie na kardiovaskulárne zdravie. Ako sme uviedli fajčenie môže spôsobiť erektilnú dysfunkciu u mladších aj starších mužov, čo z neho robí veľké riziko bez ohľadu na Váš vek. Zatiaľ čo občasná cigareta alebo cigara pravdepodobne nespôsobia erektilnú dysfunkciu, pravidelné fajčenie môže vážne ovplyvniť vašu sexuálnu výkonnosť. V tejto príručke sa pozrieme na vzťah medzi fajčením a erektilnou dysfunkciou, ako aj na najlepšie riešenia, ak ste fajčiar postihnutý erektilnou dysfunkciou.

Ako môže fajčenie spôsobiť erektilnú dysfunkciu

Pravidelné fajčenie cigariet, cigár alebo fajkového tabaku môže poškodiť vaše cievy a znížiť arteriálny prietok krvi v tele. Kľúčovým vinníkom je nikotín, ktorý je známym vazokonstriktorom (druh chemickej látky, ktorá znižuje prietok krvi v tele). To môže vážne poškodiť Váš sexuálny výkon, pretože erekcia závisí od kombinácie signálov z Vášho mozgu a spoľahlivého zásobovania krvou cez tepny penisu. Keď sa cítite sexuálne vzrušený, Váš mozog vyšle signál do nervov v penise. To spúšťa otvorenie tepien, čím sa zvyšuje prietok krvi do corpus cavernosum – hubovitého tkaniva penisu, ktoré sa naplní, stvrdne a vytvorí erekciu. Znížený prietok krvi spôsobený fajčením alebo inými nezdravými návykmi môže výrazne sťažiť dosiahnutie erekcie, takže budete mať slabú erekciu alebo žiadnu fyzickú reakciu na sexuálne vzrušenie. Vedecký výskum ukazuje, že závažnosť erektilnej dysfunkcie u fajčiarov úzko súvisí s množstvom a pravidelnosťou fajčenia. Zdá sa tiež, že prestať fajčiť môže pomôcť znížiť a dokonca odstrániť symptómy erektilnej dysfunkcie. Bolo potrebné vykonať výskum v oblasti fajčenia, ale dostupné štúdie ukazujú súvislosť medzi fajčením a negatívnymi výsledkami v oblasti sexuálneho zdravia, vrátane erektilnej dysfunkcie. V jednej štúdii z roku 2004 boli fajčiari a bývalí fajčiari s erektilnou dysfunkciou sledovaní na pretrvávajúcu erektilnú dysfunkciu v priebehu jedného roka. Bývalí fajčiari zaznamenali merateľné zníženie symptómov erektilnej dysfunkcie so zlepšením u približne 25 % účastníkov štúdie. Na druhej strane fajčiari nezažívali žiadne zlepšenie, všetci, ktorí mali erektilnú dysfunkciu na začiatku štúdie, ju mali aj na konci. Prehľad štúdií erektilnej dysfunkcie dospel k záveru, že muži, ktorí fajčia, majú vyššie riziko vzniku erektilnej dysfunkcie ako nefajčiari, bez ohľadu na ich vek. Pridajte do rovnice fakt, že fajčenie je spojené s poškodením spermií a ďalšími problémami s plodnosťou, a je jasné, že cigarety v skutočnosti nie sú kompatibilné so sexuálnym a reprodukčným zdravím.

Riešenia a možnosti liečby pre fajčiarov s erektilnou dysfunkciou

Ak máte erektilnú dysfunkciu v dôsledku fajčenia cigariet, najlepším riešením je prestať fajčiť. Údaje zo štúdie ukazujú, že muži, ktorí prestanú fajčiť, môžu zaznamenať zlepšenie sexuálnej výkonnosti a zníženie symptómov erektilnej dysfunkcie, pretože veľká časť erektilnej dysfunkcie spôsobenej cigaretami je spôsobená práve samotným nikotínom. Prechod na nikotínovú náplasť nemusí byť v prevencii erektilnej dysfunkcie úplne účinná. Štúdia z roku 2008 dokonca spája izolovaný nikotín (vo forme žuvačiek) s erektilnou dysfunkciou. Niektorým fajčiarom môže stačiť postupné znižovanie množstva cigariet, na dosiahnutie viditeľného zlepšenia kvality erekcie a sexuálnej výkonnosti. V niektorých prípadoch prestať fajčiť nemusí stačiť na obnovenie plnej erektilnej funkcie. V tomto prípade môžu byť lieky na erektilnú dysfunkciu ako generická Viagra (Sildenafil), generická Levitra (Vardenafil) a generický Cialis (Tadalafil) účinnými liekmi, ktoré Vám pomôžu udržať erekciu a zlepšiť Váš sexuálny zážitok. Osvojenie si zdravých návykov, ako je cvičenie, najmä aeróbne cvičenie, ktoré znižuje krvný tlak a je spojené so zlepšeným sexuálnym zdravím.