Kompletný sprievodca vedľajšími účinkami Sildenafilu

Erektilná dysfunkcia je bežným sexuálnym zdravotným problémm, ktorý postihuje až 40 % mužov najčastejšie vo veku 40 rokov. Na liečbu erektilnej dysfunkcie je dostupných hneď niekoľko liekov. Avšak pravdepodobne najznámejší a najpoužívanejší na trhu je liek Viagra (alebo vo svojej generickej forme Sildenafil). Sildenafil účinkuje tak, že zvyšuje prietok krvi do vášho penisu, čím vám uľahčuje dosiahnutie a udržanie erekcie, keď sa cítite sexuálne vzrušený. Sildenafil je bezpečný a účinný liek na erektilnú dysfunkciu, ale aj keď je vo všeobecnosti bezpečný pre väčšinu mužov, u niektorých môže spôsobiť vedľajšie účinky. Väčšina týchto vedľajších účinkov je mierna a prechodná (čo znamená, že majú tendenciu vymiznúť, keď liek opustí vaše telo), avšak niektoré sa môžu stať vážnymi, ak užívate iné lieky alebo máte už existujúci zdravotný problém. V tomto článku budeme nižšie uvádzať bežné a menej časté vedľajšie účinky Sildenafilu. Pozreli sme sa aj na údaje mnohých týchto vedľajších účinkov, aby sme vysvetlili, ako a prečo sa vyskytujú, ako aj to, čo môžete urobiť, aby ste ich zvládli. Nakoniec sme rozobrali niekoľko liekových interakcií, o ktorých by ste mali vedieť, ak uvažujete o použití generického Sildenafilu na liečbu erektilnej dysfunkcie.

Najčastejšie vedľajšie účinky Sildenafilu

Sildenafil má niekoľko bežných vedľajších účinkov. Tieto vedľajšie účinky sa zvyčajne vyskytujú v rovnakom čase, keď je liek aktívny vo vašom tele (zvyčajne tri až päť hodín), hoci niektoré vedľajšie účinky môžu pretrvávať aj niekoľko hodín po odznení aktívnych účinkov Sildenafilu.

Bolesti hlavy

Bolesti hlavy sú jedným z najčastejších vedľajších účinkov Sildenafilu, ktorý podľa zistení FDA postihuje približne až 25 % mužov, ktorí užívajú liek s touto účinnou látkou. Bolesti hlavy spôsobené Sildenafilom sú zvyčajne mierne a vymiznú, keď sa liek začne vytrácať z Vášho krvného obehu. Iné lieky na erektilnú dysfunkciu, ako je Cialis (generický Cialis) či Levitra, sú tiež spojené s bolesťami hlavy. Všetky tieto lieky fungujú tak, že rozširujú vaše krvné cievy, čo pomáha zlepšiť prietok krvi do erektilného tkaniva vo vašom penise. To má za vedľajší účinok aj zvýšenie prietoku krvi do iných oblastí vášho tela. Keď sa priemer vašich krvných ciev zväčší, môže to potenciálne prispieť k bolestiam hlavy zvýšením krvného zásobenia hlavy, čo spôsobuje, že niektorých ľudí po užití Sildenafilu bolí hlava. Keď účinky Sildenafilu pominú a vaše krvné cievy sa začnú postupne sťahovať, pocit bolesti hlavy, ktorý pociťujete v dôsledku užívania lieku, bude čoraz menej intenzívny. Väčšinu času sa bolesti hlavy spôsobené Sildenafilom dajú riešiť buď znížením počiatočnej dávky Sildenafilu, alebo použitím voľnopredajného lieku na úľavy od bolesti hlavy.

Bolesť chrbta

Niektorí užívatelia Sildenafilu pociťujú bolesti svalov po užití týchto liekov. Závažnosť môže byť od miernej bolesti svalov až po výraznejšiu, nápadnú bolesť v určitej oblasti, napríklad v dolnej časti chrbta. Podľa údajov z klinických štúdií 2 – 4 % mužov, ktorí užívajú Sildenafil, pociťujú určitý stupeň bolesti svalov. Rovnako bolesti hlavy, bolesti svalov a bolesti chrbta, môžu byť bežne liečené voľne predajnými liekmi proti bolesti. Ak máte po užití Sildenafilu opakujúce sa nepríjemné a pretrvávajúce bolesti chrbta alebo svalov, určite to prekonzultujte so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže odporučiť vhodnú formu úľavy od bolesti alebo navrhnúť použitie nižšej dávky Sildenafilu na liečbu erektilnej dysfunkcie.

Nádcha (upchatý nos)

Sildenafil môže spôsobiť, že budete mať upchatý, alebo čiastočne upchatý nos. Ako väčšina ostatných vedľajších účinkov, ide o dočasný problém, ktorý sa najčastejšie vyskytuje, keď je liek stále vo vašom tele, hoci v niektorých prípadoch môže pretrvávať niekoľko hodín po odznení hlavných účinkov Sildenafilu. Údaje z klinických štúdií ukazujú, že 4 – 9 % mužov, ktorí užívajú Sildenafil, majú problémy s upchatým nosom. Tento vedľajší účinok je výsledkom účinkov Sildenafilu na krvné cievy v celom tele. Tým, že Sildenafil spôsobí rozšírenie vašich krvných ciev, môže prispieť k upchatiu nosa, čo sťažuje dýchanie nosovými dierkami. Jedna malá štúdia ukazuje, že tento vedľajší účinok sa môže vyskytnúť už aj pri dávke 50 mg Sildenafilu. Rovnako ako pri iných vedľajšívh účinkoch, aj pri nádche odporúčame znížiť počiatočnú dávku Sildenafilu, pre odstránenie problémov s upchatým nosom.

Závraty

Ako vazodilatátor môže Sildenafil potenciálne spôsobiť mierne zníženie krvného tlaku. To môže viesť k závratom alebo točeniu hlavy. Závraty spôsobené Sildenafilom sú zriedkavé,väčšinou mierne a rýchlo pominú, keď si vaše telo zvykne na účinky lieku. Rovnako ako pri mnohých iných vedľajších účinkov Sildenafilu, aj tu odporúčame vyhnúť sa závratom znížením počiatočnej dávky Sildenafilu. Ak aj po znížení dávky opakovane pociťujete tento problém informujte o tom svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Začervenanie tváre

Sildenafil spôsobuje rozšírenie vašich krvných ciev, zlepšuje prietok krvi do penisu a uľahčuje dosiahnutie erekcie. To môže rovnako spôsobiť rozšírenie krvných ciev v iných častiach tela. Keď sa krvné cievy vo vašej koži rozšíria, vaša pokožka môže nadobudnúť červený, začervenaný vzhľad. Niektorí muži, ktorí užívajú Sildenafil, si tento efekt všímajú v okolí nosa, na lícach a na čele. Výskum ukazuje, že 10 – 19 % mužov, ktorí užívajú Sildenafil na liečbu erektilnej dysfunkcie, pociťuje tento vedľajší účinok. Rovnako ako bolesti hlavy, aj začervenanie tváre pominie, keď sa zníži hladina Sildenafilu vo vašom tele. Ak ste náchylný na začervenanie tváre dôsledkom Sildenafilu, prechod na nižšiu dávku liekov môže docieliť, že tento vedľajší účinok bude menej intenzívny a viditeľný. Začervenanie tváre je bežným nežiaducim účinkom všetkých liekov na erektilnú dysfunkciu (Tadalafil, Vardenafil).

Dyspepsia (porucha trávenia/pálenie záhy)

Dyspepsia (porucha trávenia alebo pálenie záhy) je bežný vedľajší účinok po užití Sildenafilu, ktorý sa môže vyskytnúť v dôsledku účinkov tohto lieku na hladké svalové tkanivo v celom tele. Po užití Sildenafilu sa hladké svalové tkanivo vo vašom penise začne uvoľňovať, čo vedie k väčšiemu prietoku krvi. Tento účinok sa vyskytuje aj v inom tkanive hladkého svalstva, vrátane dolného pažerákového zvierača, skupiny svalov, ktoré oddeľujú váš žalúdok a pažerák. To môže viesť k tomu, že sa malé množstvo žalúdočnej kyseliny dostane zo žalúdka do pažeráka. Pálenie záhy spôsobené Sildenafilom alebo inými liekmi na erektilnú dysfunkciu je možné liečiť pomocou voľne predajných antacíd, ako je napr. Gaviscon, ktorý vytvára ochrannú vrstvu na obsahu žalúdka. Ak pociťujete mierne pálenie záhy alebo bolesť na hrudníku po užití Sildenafilu, môže vám pomôcť aj pohár vody, aby ste predišli nepríjemným pocitom. Ak máte často tráviace ťažkosti/pálenie záhy, zvážte možnosť prechodu na nižšiu dávku aktívnej zložky Sildenafil-Citrát. Je tiež dôležité vyhnúť sa konzumácii príliš veľkého množstva alkoholu v kombinácii so Sildenafilom, pretože alkohol môže ďalej dráždiť dolný pažerákový zvierač a potenciálne prispieva k páleniu záhy.

Nevoľnosť

Sildenafil spôsobuje u malého percenta mužov nevoľnosť krátko po jeho užití. Nevoľnosť postihuje 2 – 3 % mužov, ktorí užívajú tento liek. V jednej štvorročnej štúdii mužov užívajúcich Sildenafil publikovanej v časopise Therapeutics and Clinical Risk Management iba1 muž z 979 účastníkov štúdie hlásil nevoľnosť ako vedľajší účinok. Nevoľnosť zo Sildenafilu je vo všeobecnosti mierna. Podobne ako iné vedľajšie účinky sa najčastejšie objavuje, keď je liek aktívny, pričom nevoľnosť a žalúdočné ťažkosti zvyčajne vymiznú, keď účinky Sildenafilu vyprvhajú z nášho tela. Ak po užití často pociťujete nevoľnosť, odporúčame zvažiť možnosť prechodu na nižšiu dávku Sildenafilu.

Vizuálne poruchy

Sildenafil je spojený s niekoľkými vedľajšími účinkami súvisiacimi so zrakom, vrátane rozmazaného videnia, abnormálneho videnia farieb (výrazný farebný odtieň videnia), zníženého videnia a veľmi ojedinele dokonca aj náhlej straty zraku. Len 1 – 2 % mužov hlásia problémy so zrakom pri bežných dávkach Sildenafilu. Podľa vedeckej recenzie publikovanej v časopise Progress in Retinal and Eye Research je väčšina problémov spojených so Sildenafilom mierna a prechodná, pričom problémy sa zvyčajne vyskytujú, keď účinná látka dosiahne svoju maximálnu koncentráciu v tele. Je dôležité, aby ste informovali svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sa u vás objavia akékoľvek zmeny kvality zraku po užití Sildenafilu, alebo ak ste mali v minulosti problémy so zrakom, ako je nearteritická predná ischemická neuropatia zrakového nervu (NAION ).

Nízky krvný tlak

Sildenafil je vazodilatátor, čo znamená, že môže rozšíriť vaše krvné cievy. To môže trošičku znížiť hladinu krvného tlaku. Podľa dostupných údajov po užití Sildenafilu klesá krvný tlak ľudí v priemere o 8,4/5,5 mmHg po užití typickej dávky Sildenafilu. Toto zníženie krvného tlaku je mierne a je nepravdepodobné, že povedie k akýmkoľvek negatívnym účinkom na zdravie u ľudí so zdravým nehypertenzným krvným tlakom. Stručne povedané, ak ste zdravý a nemáte problémy s krvným tlakom, Sildenafil ovplyvní váš krvný tlak, ale nie nebezpečným alebo znepokojujúcim spôsobom. Ak máte kardiovaskulárne ochorenie alebo hypertenziu, užitie Sildenafilu by mohlo viesť k náhlemu poklesu krvného tlaku a výraznejšie ovplyvniť váš celkový zdravotný stav. Pre Vaše dobro odporúčame aby ste užitie Sildenafilu najprv prekonzultovali so svojím lekárom, v príadoch ak používate lieky na liečbu hypertenzie (vysoký krvný tlak), hypotenzie (nízky krvný tlak) alebo akéhokoľvek iného kardiovaskulárneho zdravotného problému.

Menej časté, závažnejšie vedľajšie účinky Sildenafilu

Hoci závažné vedľajšie účinky Sildenafilu sú veľmi zriedkavé, stále sa môžu vyskytnúť. Sildenafil má niekoľko menej častých vedľajších účinkov, vrátane priapizmu a poškodenia nervu, ktorý prenáša elektrické impulzy z očí do mozgu. Je dôležité venovať veľkú pozornosť týmto vedľajším účinkom a informovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak sa vyskytnú nejaké problémy.

Priapizmus (predĺžená alebo bolestivá erekcia)

Priapizmus je vážny stav, pri ktorom zažívate pretrvávajúcu bolestivú erekciu, ktorá trvá niekoľko hodín bez akejkoľvek sexuálnej stimulácie. Tento typ predĺženej erekcie môže viesť k trvalému poškodeniu erektilného tkaniva vo vnútri vášho penisu, ak sa nelieči. Prípady priapizmu majú tendenciu sa vyvinúť v dôsledku relaxácie hladkého svalstva, čo môže zvýšiť prietok krvi do penisu. Keď krv môže prúdiť do penisu, ale nie von, môže to viesť k bolestivej, predĺženej erekcii, ktorá môže trvať niekoľko hodín. V porovnaní s inými vedľajšími účinkami Sildenafilu je priapizmus veľmi zriedkavý. Mnohé z hlásených prípadov priapizmu súvisiaceho s užitím Sildenafilu a inými liekmi na erektilnú dysfunkciu evidujeme u ľudí, ktorí pred sexom užívajú príliš veľké dávky liekov.

Poškodenie zrakového nervu

Hoci je to extrémne zriedkavé, lieky na erektilnú dysfunkciu, ako Sildenafil, môžu byť spojené s poškodením zrakového nervu alebo nearteritickou prednou ischemickou neuropatiou zrakového nervu. Nonarteritická predná ischemická neuropatia zrakového nervu je vážny zdravotný stav, ktorý môže viesť k trvalému poškodeniu očí. Tento problém postihuje veľmi malé percento mužov, ktorí užívajú Sildenafil, a môže predstavovať väčšie riziko pre ľudí s existujúcimi očnými problémami alebo „preplneným“ optickým diskom. V prehľade publikovanom v International Journal of Clinical Practice v roku 2006 výskumníci zistili, že z užívateľov Sildenafilu sú len približne 3 prípady zo 100 000 postihnutých týmto problémom, čo z neho robí extrémne zriedkavý potenciálny vedľajší účinok.

Náhla strata sluchu

Extrémne malé percento mužov, ktorí užívali Sildenafil, hlásalo stav, ktorý je známy ako náhla senzorineurálna strata sluchu. Tento stav zahŕňa poškodenie vnútorného ucha, ktoré môže v niektorých prípadoch spôsobiť trvalú stratu sluchu. Okrem straty sluchu môže Sildenafil spôsobiť ďalšie poruchy sluchu, ako je zvonenie v ušiach (tinitus). Problémy so sluchom po užití Sildenafilu sú veľmi zriedkavé a nezvyčajné.

Interakcie medzi Sildenafilom a kardiovaskulárnymi liekmi

Aktívna zložka Sildenafil, môže interagovať s niektorými liekmi používanými na liečbu vysokého krvného tlaku, srdcových chorôb a iných kardiovaskulárnych zdravotných problémov. Sildenafil a iné lieky na erektilnú dysfunkciu môžu interagovať s nitrátmi užívanými na riadenie krvného tlaku a liečbu kongestívneho zlyhania srdca, ako aj s liekmi, ako sú alfa-blokátory. Ak sa tieto lieky užívajú súčasne, môžu prispieť k náhlemu, potenciálne závažnému poklesu krvného tlaku, ktorý môže vážne ovplyvniť vaše zdravie. Nemali by ste užívať Sildenafil ani iné lieky na erektilnú dysfunkciu, ak v súčasnosti užívate akýkoľvek typ nitrátovej medikácie, ako je nitroglycerín, izosorbiddinitrát alebo izosorbidmononitrát. Sildenafil by sa tiež nemal užívať s rekreačnými drogami, ako je „popper“, ktorý často obsahuje zložky ako amylnitrát. Pri užití s liekmi na erektilnú dysfunkciu môžu dusičnany prispieť k závažnému poklesu krvného tlaku, ktorý môže spôsobiť závraty alebo mdloby. V niektorých prípadoch môžu interakcie medzi liekmi na erektilnú dysfunkciu a inými liekmi na predpis spôsobiť srdcový infarkt alebo mŕtvicu.

Existujúce zdravotné problémy a Sildenafil

Bohužiaľ, niektoré zdravotné problémy môžu zvýšiť pravdepodobnosť vzniku vedľajších účinkov Sildenafilu a iných liekov na erektilnú dysfunkciu. Aby ste sa pri užívaní Sildenafilu udržali v bezpečí, je dôležité informovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o akýchkoľvek už existujúcich zdravotných problémoch už predtým, ako zvážite tento liek.

Je obzvlášť dôležité informovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ak:

  • Máte akýkoľvek typ srdcového problému, ako je srdcové zlyhávanie, angína, zúženie aortálnej chlopne, nepravidelný srdcový tep alebo ste v minulosti prekonali srdcový infarkt alebo mozgovú príhodu.
  • Máte pľúcnu hypertenziu (vysoký krvný tlak v krvných cievach, ktoré zásobujú vaše pľúca), nekontrolovaný vysoký krvný tlak alebo nízky krvný tlak.
  • Máte akýkoľvek typ zdravotného stavu, ktorý ovplyvňuje vaše krvinky, ako je leukémia, kosáčikovitá anémia alebo mnohopočetný myelóm.
  • Máte akýkoľvek typ očného problému alebo straty zraku, ako je napríklad nearteritická predná ischemická neuropatia zrakového nervu alebo retinitis pigmentosa, genetické ochorenie oka.
  • Máte problémy s krvácaním, problémy s pečeňou, obličkami, žalúdočné vredy alebo ste aktívne na dialýze.

Nástup účinku pri liečbe erektilnej dysfunkcie: Kedy začína liek pôsobiť?

Nástup účinku pri väčšine liekov na erektilnú dysfunkciu trvá 30 až 60 minút. Sildenafilu trvá približne jednu hodinu, kým začne účinkovať a tabletu by ste mali užiť asi 60 minút pred plánovaným sexuálnym stykom, avšak existujú aj rýchlejšie alternatívy v podobe gélových produktov alebo šumivých tabliet. Konzumácia veľkého množstva jedla s vysokým obsahom tuku môže oddialiť účinky Sildenafilu a znížiť jeho celkovú koncentráciu vo vašom krvnom obehu. Tadalafil, aktívna zložka Cialisu, sa môže stať aktívnym vo vašom tele do 15 minút, ale zvyčajne dosiahne svoju maximálnu koncentráciu po dvoch hodinách. Vardenafil, účinná látka lieku Levitra, začne účinkovať približne za rovnaký čas ako Sildenafil a mal by sa užiť jednu približne 1 hodinu pred sexuálnou aktivitou. Väčšina výrobcov liekov na erektilnú dysfunkciu odporúča užívať Sildenafil, Tadalafil alebo Vardenafil s pohárom vody na relatívne prázdny žalúdok (alebo po malom alebo normálnom množstve jedla).

Polčasy erektilnej dysfunkcie: Ako dlho trvá účinok lieku?

Polčas rozpadu lieku je množstvo času potrebného na to, aby koncentrácia lieku vo vašom tele klesla na polovicu svojho vrcholu. Napríklad 50 mg dávka Sildenafilu sa po uplynutí jedného polčasu zníži na účinnosť približne 25 mg. Polčas rozpadu lieku určuje, ako dlho zostane aktívny vo vašom tele. Vo všeobecnosti lieky na erektilnú dysfunkciu stále poskytujú určité účinky aj po uplynutí jedného polčasu rozpadu a postupne sa stávajú menej účinnými, keď sa z vášho tela vylučujú. Po uplynutí približne dvoch až troch polčasov už väčšina liekov na erektilnú dysfunkciu nebude poskytovať žiadne viditeľné účinky. Lieky na erektilnú dysfunkciu sa môžu výrazne líšiť, pokiaľ ide o polčas rozpadu, čo znamená, že účinok niektorých aktívnych zložiek trvá dlhšie ako účinok iných účinných látok. V súčasnosti je najdlhšie trvajúcim liekom na erektilnú dysfunkciu Tadalafil, aktívna zložka Cialisu. Polčas Tadalafilu je približne 17,5 hodiny a bežná dávka Tadalafilu môže naďalej poskytovať úľavu od erektilnej dysfunkcie až 36 hodín.

Iné lieky na erektilnú dysfunkciu majú kratší polčas:

  • Sildenafil má polčas rozpadu približne 3 – 5 hodín. Typická dávka Sildenafilu poskytne úľavu od erektilnej dysfunkcie na približne 4 hodiny, vďaka čomu je ideálna na jednorazové užitie.
  • Vardenafil aktívna zložka lieku Levitra má polčas rozpadu približne 4 – 5 hodín. Typická dávka Vardenafilu môže poskytnúť úľavu od erektilnej dysfunkcie na 4 – 8 hodín, čo z neho robí ďalšiu dobrú voľbu na jednorazové užitie.

Keďže erektilná dysfunkcia sa môže líšiť v závažnosti a sexuálne potreby jednotlivcov sa líšia, neexistuje univerzálny „najlepší“ liek na erektilnú dysfunkciu, ktorý by fungoval univerzálne u každého.

Zhrnutie: Vedľajšie účinky Sildenafilu

Pre väčšinu mužov je Sildenafil bezpečný a účinný liek, vďaka ktorému je dosiahnutie a udržanie erekcie jednoduchšie a menej stresujúce. Avšak, ako všetky lieky, aj tento môže spôsobiť vedľajšie účinky. Je dôležité, aby ste si boli vedomí týchto vedľajších účinkov predtým, ako začnete užívať Sildenafil, prípadne sa porozprávajte sa so svojím poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak sa u vás objavia nejaké vedľajšie účinky pri užívaní tohto lieku. Generickú Viagru ponúkame online ako súčasť nášho sortimentu liekov na erektilnú dysfunkciu, ktorý si môžete objednať bez lekárskeho predpisu, z pohodlia domova, za pár klikov. Viac o Sildenafile a ďalších možnostiach liečby erektilnej dysfunkcie sa dozviete aj v našom podrobnom sprievodcovi najbežnejšími spôsobmi liečby erektilnej dysfunkcie.