Pornografiou vyvolaná erektilná dysfunkcia

Existuje fenomén, keď zdraví, sexuálne aktívni muži zistia, že nie sú schopní podať výkon a pociťujú nízke libido (chuť na sex) a úzkosť zo sexuálneho výkonu, pokiaľ ide o intímny vzťah s partnerkou. Môže to byť spôsobené pozeraním príliš veľkého množstva pornografie pre sexuálne uspokojenie. Sledovanie pornografie za účelom sexuálneho uspokojenia nie je vo svojej podstate zlé alebo škodlivé, ale má potenciál prispieť k skutočným sexuálnym problémom, ako je znížená túžba po sexe, najmä ak je to niečo, čo praktizujete často. Existuje však niečo ako erektilná dysfunkcia vyvolaná pornom? Poďme to zistiť.

Pornografia a erektilná dysfunkcia: Čo potrebujete vedieť?

Niektoré výskumy zistili súvislosť medzi nadmernou alebo nezvyčajnou konzumáciou porna a zmenami v sexuálnom vkuse a správaní. Za posledných niekoľko desaťročí došlo k prudkému nárastu miery výskytu problémov, vrátane erektilnej dysfunkcie, medzi mužmi mladšími ako 40 rokov. Tento nárast je ťažké vysvetliť konvenčnými prostriedkami, keďže dnešná populácia je v dobrom zdravotnom stave a čelí menším sexuálnym obmedzeniam ako ktorákoľvek iná generácia. Niektorí vedci sa domnievajú, že príčinou by mohla byť rozšírená dostupnosť pornografie vďaka obrovskému rozmachu internetu. Aby ste to pochopili, zamyslite sa nad dostupnosťou pornografie pred 30 alebo 40 rokmi v porovnaní s dostupnosťou pornografie dnes. Prístup k pornu pred generáciou alebo dvoma znamenalo kúpiť si časopis, objednať si videokazetu alebo naraziť na niekoľko kópií Playboya, ktoré zostali na povale alebo v nočnom stolíku. Dnes je všetko inak. Jediným stlačením tlačidla majú ľudia prístup k prakticky neobmedzenému množstvu porna prostredníctvom online stránok a iných platforiem, ktoré ponúkajú nekonečné množstvo noviniek a úroveň sexuálnej stimulácie, na ktorú naše mozgy historicky nie sú zvyknuté.

Je pornografia dobrá alebo zlá?

Nemyslíme si, že je fér jednoznačne povedať, či je porno dobré alebo zlé, ale rozhodne je to téma, ktorá stojí za preskúmanie. Výskumníci v štúdii, ktorá sa uskutočnila na užívateľoch porna, zistili súvislosť medzi sledovaním pornografie a poklesom šedej hmoty v určitých oblastiach mozgu súvisiacimi s citlivosťou na odmenu. Vyššia miera sledovania porna tiež súvisí so zníženou schopnosťou reagovať na erotické podnety. Výskumníci v štúdii publikovanej v časopise JAMA Psychiatry naznačili, že nutkavé sledovanie pornografie môže viesť k úplnému nezáujmu o sex v reálnom živote. Článok publikovaný Psychology Today naznačuje, že nutkavé používanie pornografie môže viesť k disociácii so sexualitou v reálnom živote. Veci, ktoré vedú človeka k vzrušeniu online, sa nemusia preniesť do reálneho života. V žiadnom prípade to neplatí pre všetkých používateľov internetového porna, ale poukazuje to na problém, ktorý môže ležať v jadre erektilnej dysfunkcie vyvolanej pornografiou.

Čo je to erektilná dysfunkcia vyvolaná pornom?

V podstate časté sledovanie pornografie potenciálne môže zmeniť mužský sexuálny apetít, do takej miery, že ho už nebude vzrušovať sexuálna aktivita v reálnom živote, podľa článku publikovaného v Journal of Clinical Medicine. Toto je jadro problému erektilnej dysfunkcie vyvolanej pornom. Erektilná dysfunkcia je definovaná ako neschopnosť dosiahnuť alebo udržať dostatočne pevnú erekciu potrebnú na sex. Existuje množstvo rôznych rizikových faktorov a potenciálnych príčin tohto zdravotného stavu, z ktorých mnohé súvisia s hlavne s vekom. Štúdie ukázali, že erektilná dysfunkcia môže postihnúť mužov už vo veku 40 rokov. V správe, ktorú uverejnila Cleveland Clinic sa uvádza, že až 40 % mužov vo veku 40 rokov je postihnutých erektilnou dysfunkciou. Zatiaľ čo erektilná dysfunkcia nie je bežná u mužov mladších ako 40 rokov, štúdie publikované v časopise Translational Andrology and Urology uvádzajú výskyt erektilnej dysfunkcie u približne 8 % mužov vo veku 20 až 29 rokov a 11 % mužovi vo veku 30 až 39 rokov. Niektoré z najčastejších príčin erektilnej dysfunkcie súvisia so zdravotnými problémami, ako sú cievne problémy a kardiovaskulárne ochorenia ako zlý krvný obeh, vysoký krvný tlak (hypertenzia) alebo vysoký cholesterol.

Pre mnohých mužov však erektilná dysfunkcia nie je fyzickým, ale psychickým problémom. Muži, ktorí v mladosti zažili trápnu sexuálnu udalosť, môžu mať v dospelosti problémy so sexuálnou dysfunkciou. Psychologické problémy a problémy duševného zdravia, ako je depresia, všeobecná úzkosť, úzkosť z výkonu a chronický stres, môžu tiež zohrávať úlohu. Ďalším potenciálnym faktorom, ktorý môže prispieť k erektilnej dysfunkcii, najmä u mladších mužov, je sledovanie porna. V skutočnosti môže existovať súvis medzi zvýšeným sledovaním pornografie u dospievajúcich chlapcov a zvýšeným výskytom sexuálnej anorexie. Podľa článku publikovaného v Journal of Treatment & Prevention, sexuálna anorexia je termín, ktorý možno použiť na označenie poruchy sexuálnej averzie, stav, v ktorom má pacient hlboké znechutenie a zdesenie z čohokoľvek sexuálneho v sebe i v iných.“ Začína to jedným prípadom sexuálnej dysfunkcie. Bez ohľadu na príčinu tohto individuálneho problému, či už psychologickú alebo fyziologickú, ostáva v pamäti a môže spôsobiť úzkosť, keď sa naskytne ďalšia príležitosť na sexuálnu interakciu. Táto úzkosť môže byť natoľko závažná, že ovplyvní vašu schopnosť podávať výkon, a to následne zvýši vašu úzkosť z ďalšej interakcie. Nepotrvá to dlho a stanete sa tak znepokojenými alebo presvedčenými, že nebudete schopní konať v takýchto situáciách. Používanie internetovej pornografie môže prispievať k problémom so sexuálnym fungovaním, pretože môže zmeniť vaše vnímanie sexu a môže dokonca zmeniť váš sexuálny apetít do takej miery, že Vás už nebudú vzrušovať skutočné sexuálne zážitky. Prehľad z roku 2016 s klinickými správami uverejnenými v časopise Behavioral Sciences uvádza ,že muži, ktorí sledujú porno, môžu preferovať masturbáciu pri porne pred partnerským sexom.

Čo hovoria výskumy o erektilnej dysfunkcii a pornografii?

Čo si myslia vedci? Až donedávna bola zaznamenaná miera erektilnej dysfunkcie u mladých, sexuálne aktívnych mužov extrémne nízka. Napríklad štúdia publikovaná v časopise JAMA, uvádza, že miera erektilnej dysfunkcie u mužov vo veku od 18 do 29 rokov je len 5 %. Analýza z roku 2002 publikovaná v International Journal of Impotence Research uvádza, že miera erektilnej dysfunkcie bola približne 2 % u mužov do 40 rokov. V roku 2012, takmer o 10 rokov neskôr, bola v časopise Journal of Adolescent Health, publikovaná štúdia o sexuálnom zdraví mladých (18 – 29 rokov) švajčiarskych mužov. V tejto štúdii vedci zistili, že približne jedna tretina mladých mužov vo Švajčiarsku trpí aspoň jednou formou sexuálnej dysfunkcie. Z mužov, ktorí sa zúčastnili štúdie, bolo 30 % postihnutých erektilnou dysfunkciou, zatiaľ čo 11 % malo problémy s predčasnou ejakuláciou. Zjednodušene povedané, sa zdá, že miera erektilnej dysfunkcie rýchlo rastie medzi mladšími mužmi, najmä mužmi v neskorom mladom veku, vo veku 20 až 30 rokov. Čo sa teda mohlo stať, že spôsobilo taký dramatický nárast miery erektilnej dysfunkcie medzi koncom 90. rokov a súčasnosťou? V prehľade klinických správ z roku 2016 publikovaných v časopise Behavioral Sciences sa uvádza, že nárast erektilnej dysfunkcie u mladších mužov bol spojený so sledovaním porna na internete. Teória hovorí, že jednoduchší prístup k pornu a najmä k rozmanitej a rozsiahlej škále obrázkov a videí, čo zmenilo spôsob, akým mnohí ľudia premýšľajú o sexe. Je to teória, ktorá sa zdá byť podložená vedeckými dôkazmi. V malej štúdii publikovanej v časopise PLoS One, 11 z 19 účastníkov, ktorí nutkavo sledovali internetové porno, poznamenalo, že vo fyzickom vzťahu so ženami „zažili znížené libido alebo erektilnú dysfunkciu“. Skrátka, sledovanie veľkého množstva pornografie môže spôsobiť formu erektilnej dysfunkcie psychického charakteru. Koniec koncov, ľudia, ktorí sa zúčastnili tohto výskumu, sú zvyčajne mladí a je nepravdepodobné, že by boli ovplyvnení bežnými fyzickými rizikovými faktormi pre erektilnú dysfunkciu, ako sú srdcové choroby, obezita alebo cukrovka.

Ako zvrátiť pornom vyvolanú erektilnú dysfunkciu

Ak bojujete s erektilnou dysfunkciou vyvolanou pornom, nestrácajte nádej! Môže to byť náročné a určite to potrvá, ale je to niečo, čo môžete prekonať. Prvým krokom k prekonaniu tohto problému môže byť pôst od pornografie. Toto môže byť spôsob, ako zvrátiť sexuálnu dysfunkciu vyvolanú týmto faktorom. Mnoho mužov má negatívny názor na terapiu, ale niekedy je rozprávanie sa o svojich problémoch najlepším spôsobom, ako vyriešiť svoje problémy so sexuálnym zdravím. Na liečbu erektilnej dysfunkcie môžu byť predpísané lieky ako Cialis, Viagra alebo Levitra. Ak dokážete byť otvorení a úprimní v konzultácii so svojím terapeutom a so sebou samým v súvislosti s nadmerným užívaním porna alebo závislosti na pornografii, možno sa Vám podarí prelomiť niektoré mentálne bariéry, ktoré Vám bránia v tom, aby ste mali v reálnom živote uspokojivé sexuálne zážitky. Existuje rastúci počet výskumov, ktoré spájajú problémy s erekciou s frekvenciou sledovania tvrdej pornografie. Ak máte pocit, že terapia nie je pre Vás správnou voľbou, môže vám pomôcť chvíľková prestávka od porna. Ďalšou možnosťou na vyriešenie tohto problému sú generické lieky Viagry, Levitry či Cialisu, ktoré môžete mať z pohodlia domova za pár klikov bez lekárskeho predpisu.